Osteoporóza

Nová civilizační choroba – osteoporóza

Dnešní medicína se musí potýkat s různými onemocněními, která ohrožují celou populaci. Lidé mohou některým z nich předcházet  i tím, že mají povědomí o důsledcích dané choroby  a také tím, že znají kroky jak jí předcházet. Prevence by měla sloužit k tomu, že se onemocnění  včas odhalí, případně se jeho následky oddálí. Výskyt onemocnění pohybového aparátu se v poslední době zvýšil a bojuje s nimi stále více lidí. Osteoporóza není zdaleka jedinou diagnózou v ortopedických ambulancích, ale postihuje velké množství pacientů, kteří specialistu navštíví. Seriál o onemocněních pohybového ústrojí proto začneme právě tématem osteoporózy.

Co je osteoporóza?

Málokdo si uvědomuje, že jedním z nejzávažnějších onemocnění kostí je právě osteoporóza. Toto onemocnění, způsobuje především řídnutí kostí. Definujeme ho jako snížení obsahu kostní hmoty a narušení kostní tkáně. To má za následek křehnutí kostí postižených osteoporózou. Vážnou hrozbou je zlomenina, která se může dostavit i při minimálním a na první pohled neškodném úrazu. Její vznik podmiňuje několik faktorů jako věk, pohlaví, genetika či dokonce různé nemoci. Množství kostní hmoty je určeno geneticky. Osteoporóze se věnuje pozornost zejména kvůli jejím důsledkům – nebezpečným zlomeninám! Lidé trpící tímto onemocněním jsou nejčastěji postiženi zlomeninami pažní kosti, stehenní kosti, nebo předloktí.

Rizikové faktory

První rizikový faktor je zapsán v naší DNA od početí. Genetika předurčuje mimo jiné složení kostní tkáně, nebo tvar kostí. To, zda se nepříznivé genetické vlohy  projeví, můžeme výrazně ovlivnit. Během dětství a dospívání je možné vzniku osteoporózy předcházet správnou životosprávou a fyzickou aktivitou. V tomto období se totiž buduje kostra a proto je důležité maximálně tuto stavbu podpořit. Velmi podstatným faktorem je věk. Po 35. roku života člověka začíná kostní hmota ubývat. Ženy postihuje osteoporóza zejména v období menopauzy – tehdy prochází ženský organismus velkými hormonálními změnami. U lidí po 70.tém roce života je riziko vzniku nemoci velmi vysoké. V tomto období dochází k zrychlenému úbytku kostní hmoty.

Příznaky

Osteoporóza má většinou bezpříznakový průběh. Největší  změna nastane vyvoláním zlomeniny při zdánlivě neškodném úrazu. Prvotním příznakem onemocnění bývá bolest zad. Mezi další příznaky řadíme snížení tělesné výšky, shrbení, a zmíněné zlomeniny.. Jako příklad můžeme uvést zlomeninu stehenní kosti při snížení se nebo zlomeninu obratle při sedání, či prudkém zakašlání.

Prevence

Základní prevencí je budování kvalitní kostní hmoty v období dětství a dospívání. Je třeba zajistit tělu dostatek vápníku, bílkovin a vitamínů CaD. Dostatek těchto živin by měl být zajištěn pestrou a rozmanitou stravou, která je bohatá na tyto složky. Samozřejmostí by mělo být vyloučení kouření, požívání alkoholu, pití velkého množství kávy. Sekundární prevencí je včasné odhalení onemocnění. V neposlední řadě slouží jako prevence dostatečná opatrnost, kdy bychom měli dbát na to, aby nedocházelo k úrazům a tedy možným zlomeninám. Tělu bychom měli dopřát dostatečný pohyb, který je přizpůsoben možnostem organismu, věku i fyzickým schopnostem. Mechanická zátěž podporuje tvorbu kostí a zpomaluje její proces řídnutí.

Toto onemocnění bez léčby velmi rychle postupuje a vede nejen ke zlomeninám, ale i k přetrvávající bolesti a značným omezením v pohybu. Postižení jsou často invalidé a jsou odkázáni na pomoc jiných. Nejdůležitější je prevence! Pokud se onemocnění projeví je třeba začít s jeho léčbou co nejdříve.